Судова влада України
Апеляціний суд Харківської області
Інформація для місцевих судів
Справи призначені до розгляду
Взаємодія зі ЗМІ
Законодавство, що визначає діяльність суду
Інформація для громадян
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

УЗАГАЛЬНЕННЯ судової практики місцевих судів м. Харкова і Харківської області щодо розгляду кримінальних справ у випадках звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від кримінального покарання за період 2011 - 2012 р.р.

Узагальнення

 судової практики місцевих судів м. Харкова і Харківської області щодо розгляду кримінальних справ у випадках звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від кримінального покарання за період  2011 - 2012 р.р.  

Дане узагальнення проведено  згідно завдання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 912-12/0/9-13 від 30.01.2013 року та відповідно до переліку поставлених для висвітлення в ньому питань, та плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ АСХО на перше півріччя 2013 року.  При проведенні узагальнення були використані статистичні  дані звітів Форми № 1 «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства»за 2011-2012р.р. та Форми №1-1 «Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження з 20.11.2012р. по 31.12. 2012р.,  статистичні дані апеляційного суду щодо скасування та зміну судових рішень судів 1 інстанції та проаналізована  судова практика  місцевих судів.

 

1. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності.

 

 Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності передбачені чинними Кримінальним кодексом України та Кримінально-процесуальним кодексом України (ред.1960р). 

 Звільнення від кримінальної відповідальності є актом гуманності держави, який зостановлюється судом і полягає у відмові від кримінального переслідування особи, яка вчинила злочин, від притягнення її до кримінальної відповідальності, від накладення на неї обов’язку дати відповідь за свою поведінку і вжити примусові заходи (покарання), адекватні ступеню суспільної  небезпечності вчиненого порушення. 

За своїм змістом звільнення від кримінальної відповідальності характеризується трьома моментами: 

 

- не відбувається державний осуд особи, яка вчинила злочин (обвинувальний вирок суду не виноситься);

- до винного не застосовується покарання;

- через відсутність обвинувального вироку звільнена від кримінальної відповідальності особа вважається такою, що не має судимості.

 

Умова звільнення від кримінальної відповідальності – недоцільність покладення її на особу, яка вчинила злочин, при наявності визначених кримінальним законом підстав для такого звільнення. У широкому розумінні всяке звільнення від кримінальної відповідальності є одночасно і звільненням від покарання. У вузькому ж розумінні (з точки зору змісту складових частин кримінальної відповідальності) воно суттєво відрізняється від звільнення від покарання, яке регламентується іншим розділом загальної частини КК України. 

 

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності тісно пов'язаний з конституційним принципом невинуватості, згідно якому винуватість особи у вчиненні злочину може бути визначена лише обвинувальним вироком суду. Звідси висновок – звільнення від кримінальної відповідальності відноситься до виключної компетенції суду, воно формується в обвинувальному вироку після проведення судового розгляду кримінальної справи по суті. При звільненні від кримінальної відповідальності суд зобов’язаний  беззаперечно встановити факт вчинення злочину, визнати особу винуватою і тим самим здійснити державний осуд того, що сталося. Якщо ж відносно особи, яка вчинила злочин, не було постановлено обвинувального вироку, то кримінальна відповідальність вважається невстановленою в законному (судовому ) порядку, що повністю виключає можливість звільнення такої особи від кримінальної відповідальності поза межами вироку,  бо звільняти її в такому випадку просто немає від чого. 

Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності полягає в тому, що діяння було злочинним на момент вчинення та залишається таким під час вирішення питання про звільнення. Тож закон передбачає обов’язковий  порядок роз’яснення  обвинуваченому на досудовому слідстві сутності обвинувачення, підстави його звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття справи на цій підставі. 

   

2. Аналіз статистичних даних по розглянутих судами справам у випадках звільнення від кримінальної відповідальності за 2011-2012р.р.  

Згідно  даних розділу 5 статистичного звіту Форми №1 за 2011р. та Розділу 6  звіту №1 за 2012р., місцевими судами м. Харкова і Харківської області у 2011 році було розглянуто - 8692 (у 2012р. - 7916) кримінальні справи, по яких вирішувалось питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, у тому числі,  по - 8047 (у 2012р. – по 6972) справах прийнято рішення про задоволення клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності. Винесено постанов про звільнення від кримінальної  відповідальності щодо - 443 осіб (у 2012р.щодо  - 394 осіб).  Відмовлено у звільненні від кримінальної відповідальності з винесенням постанов у 2011 р. у відношенні - 43 осіб2012р. у відношенні – 33осіб.). 

 

Наведені статистичні дані свідчать  про зменшення у 2012 р. всіх показників,  як щодо кількості розглянутих справ зазначеної категорії на – 776 справ менше, у тому числі,  по яких  прийнято рішення про  задоволення клопотань на - 1075 справ менше,  так і щодо кількості осіб стосовно яких винесено постанов про звільнення від кримінальної відповідальності на 49 менше  і стосовно яких винесено постанов про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності  на - 10 осіб менше.

 

3. За видами  звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку  

            з дійовим каяттям (ст.45 КК України): 

- у 2011р.- розглянуто - 9 справ, у тому числі, задоволено - 8 клопотань з винесенням постанов про звільнення від кримінальної відповідальності стосовно -8 осіб, з винесенням постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності стосовно тільки - 1 особи;

- у 2012р. - розглянуто - 9 справ, у тому числі задоволено - 7 клопотань з винесенням постанов про звільнення від кримінальної відповідальності стосовно -7 осіб.