flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Заява про відвід головуючого по справі (судді, складу суду)

Апеляційний суд Харківської області

головуючому по справі №

(зазначити ПІБ судді)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(процесуальний статус особи, яка подає заяву, ПІБ, адреса, телефон особи, яка подає заяву)

 

 

 

                                                 ЗАЯВА

        про відвід головуючого по справі (судді; складу суду)

 

Відповідно до вимог статті 36 ЦПК України заявляю відвід  головуючому (судді;

                                                                                                                     (зазначити кому саме)

складу суду)  по справі № ___________________________________________    за позовом

                               (зазначити № апеляційного провадження) _____________________________________________________________________________

                       (вказати суть позову та сторін цивільного провадження)

 

В заяві про відвід зазначаються підстави та обставини, які, на думку учасника процесу, є підставами для відводу судді.

 

 

 

Примітки:

 

Заяви про відвід повинні бути вмотивованими і заявленими протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.(ч.3 ст.39 ЦПК України).

Після спливу  вказаного строку заявляти відвід дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу заявнику не могло бути відомо до спливу строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу. (ч.3 ст.39 ЦПК України).

Встановлення обставин, вказаних у пунктах 1-4 частини першої статті 36 ЦПК України, статті 37 ЦПК України, звільняє заявника від обов’язку надання інших доказів упередженості судді для цілей відводу.

Також, з підстав, зазначених у статтях 36,37 і 38 ЦПК України, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

 

Статтею 36 ЦПК України передбачено підстави для відводу (самовідводу) судді .

Так, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу,якщо:

 

Частиною 2 статті 36 ЦПК України передбачено, що суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 ЦПК України (недопустимість повторної  участі судді в розгляді справи).

Частиною 3  статті 36 ЦПК України передбачено, що до складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того, чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.