flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

ПОРЯДОК

складання та оформлення запитів на доступ до публічної інформації, які подаються до Апеляційного суду Харківської області

 

  1. Вказаний порядок розроблений відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Апеляційному суді Харківської області, затвердженого наказом голови суду від 17.02.2016 р. № 04-02/12-од (далі – Положення).

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

  1. Відповідно до частини першої статті 19 Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
  2. Запитувач має право звернутися до апеляційного суду з індивідуальним або колективним запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається у формі згідно додатку № 2 Положення.

  1. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, апеляційний суд має право відмовити в задоволенні запиту.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію на офіційному веб-сайті суду (додаток 2 до Положення).

  1. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа у кабінеті № 133 відділу забезпечення розгляду звернень громадян апеляційного суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 3 до Положення).

 

 

  

Додаток № 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Харківської області

 

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації

(для фізичних осіб)

Розпорядник інформації: апеляційний суд Харківської області

П.І.Б. запитувача

 

Поштова адреса /

адреса електронної пошти

 

Контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Ознайомлений (-на) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

Відповідь прошу надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації

(для юридичних осіб)

Розпорядник інформації: апеляційний суд Харківської області

Організація, юридична особа

 

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

 

Поштова адреса /

адреса електронної пошти

 

 

 

Контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи змістдокумента, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Ознайомлений (-на) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

Відповідь прошу надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано:

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації

(для об’єднань громадян)

Розпорядник інформації: апеляційний суд Харківської області

Об’єднання громадян

 

 

П.І.Б. запитувачів

 

 

 

Поштова адреса /

адреса електронної пошти

 

 

 

Контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Ознайомлений (-на) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

Відповідь прошу надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано:

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Харківської області

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями в апеляційному суді не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до апеляційного суду поштовим зв’язком за адресою: майдан Героїв Небесної Сотні, 36, м. Харків, 61001 або подані через приймальню громадян апеляційного суду.

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.