flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                  Голова  Апеляційного суду

                                                                                                                                                  Харківської області

 

                                                                                                                                                  «підпис» А.І. Колтунова

 

                                                                                                                                                  «03» квітня 2017 року

 

 

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА

пропуску  осіб до приміщення Апеляційного суду Харківської області

 

 

І. Загальні положення

 1. Цими правилами визначається порядок забезпечення пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Харківської області та охорони приміщень суду, підтримання публічного порядку в них, який здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

До початку забезпечення підтримання публічного порядку в апеляційному суді підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України та (або) початку утворення вказаної воєнізованої охорони, пропуск до апеляційного суду та забезпечення публічної безпеки здійснюється працівниками апарату Апеляційного суду Харківської області із складу служби судових розпорядників та відділу господарського забезпечення суду.

 1. Під час здійснення охорони та пропускного режиму в суді посадові особи керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими правилами.
 2. На вході до приміщення Апеляційного суду Харківської області обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв’язку.

Пропуск матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду та переміщення таких цінностей за межі приміщень здійснюється за відповідним узгодженням з керівництвом суду.

 1. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

 

ІІ. Порядок пропуску осіб до приміщень Апеляційного суду

Харківської області

 1. Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розкладом роботи.

З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщення суду заборонено.

У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату Апеляційного суду Харківської області пропускаються у приміщення суду згідно зі списком, затвердженим керівництвом суду, та за службовим посвідченням .

 1. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених приміщень забороняється, крім випадків, визначених цим порядком.
 2. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).
 3. 4. Судді, та працівники апарату суду безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка.
 4. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред’явленням посвідчення судді (судді у відставці).
 5. До приміщень суду із використанням спеціальних технічних засобів пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України — за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ — за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовується особа, яка прибула, і в подальшому виконуються вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду - згідно зі списком, затвердженим керівництвом  суду,  після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу.

Пропуск до приміщень суду осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними керівництвом  суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу,  про це повідомляється керівник або заступник керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

 1. Пропуск народних депутатів України до приміщення суду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 1. 8. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, Апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року № 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення  суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу  голови суду після пред’явлення документа, що посвідчує особу .

 1. 9. Режимні приміщення здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається відповідній відповідальній особі, яка здійснює охорону суду. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням голови суду. Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду, заступнику голови суду;

2) працівникам режимно-секретного органу,

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду або керівник режимно-секретного органу.

 1. 10. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо). Використання ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, установленому процесуальним законодавством.
 2. 11. До приміщень суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд’єгерської служби під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 1. 12. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщень суду в супроводі працівника апарату суду.
 2. 13. Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – відповідальної особи за охорону приміщення.
 3. 14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій поліцейські або військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщень суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду та негайно повідомляють голову суду, чергового територіального органу поліції або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 

ІІІ. Порядок в'їзду транспортних засобів на територію

Апеляційного суду Харківської області

 

 1.   В'їзд транспортних засобів на територію суду здійснюється  через пункт пропуску транспортних засобів, обладнаний технічними засобами контролю та зв'язку, про що робиться запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів.
 2. В'їзд на територію суду дозволяється:

           - транспортним засобам за списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду;

           - спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоюваня підсудних, після повідомлення  старшого нараду конвойної служби про необхідність в'їзду;

- транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які  беруть участь у судочинстві, після пред'явлення  старшим наряду службового посвідчення  та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

- транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної і аварійної за викликом, у супроводженні і під контролем працівників підрозділу, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.

 1. В'їзд ( виїзд ) транспортного засобу, не передбаченого списком (пп.1 п.2 Розділу 3 Правил), у виключних випадках здійснюється за особливим розпорядженням голови суду або керівника апарату суду.
 2. В'їзд ( виїзд ) транспортних засобів під час висадки (посадки) із спеціальних автомобілів осіб, які доставлені під конвоєм  у судове засіданя, забороняється.
 3. Вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територі. (з території) суду забороняється.

 IV. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень суду

 

 1. 1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань  доступ до відповідних приміщень, у яких проводяться такі засідання, обмежується актом.

 1. 2. Забороняється пропуск до приміщень суду осіб:

1) з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

2) з тваринами;

3) з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 11 розділу ІІ цих правил;

4) з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

5) з колюче-ріжучими предметами;

6) з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 мм).