flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

2014 рік

                                                                                                  Додаток № 2
                                                                                                  (до рішення ради суддів загальних судів
                                                                                                  від «13» лютого 2014 року№ 21)
 
 
                                                              Базові показники ефективності
                                             діяльності апеляційного суду Харківської області
                                                                              за  2014  рік
  

Назва базового показника ефективності діяльності суду
1 півріччя
2 півріччя
1.
Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду
1252
 1252
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік
87
 87
2.
Кількість справ і матеріалів, що надійшли
10202
24611
3.
Кількість розглянутих справ і матеріалів
9989
 24511 
4.
Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період
1475
1364 
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік
170
 2
5.
Кількість скасованих судових рішень
155
475 
6.
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду
218
42 
в т. ч. визнаних обґрунтованими
3
 12
7.
Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях
125,8
 293,90
8.
Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
27680
 38683
9.
Середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду)
311,01
 371,95
10.
Кількість працівників апарату суду на одного суддю
2,46
2,46 
11.
Відсоток розглянутих справ
97,91%
94,77% 
12.
Середня кількість розглянутих справ на одного суддю
109,77
 278,53
13.
Відсоток скасованих судових рішень
1,55%
1.94% 
14.
Кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв’язку
19
 244
15.
Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
769
 2025
16.
Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду
+
17.
Результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках)
-
з 1 по 5 вересня 2014 р.,
(53,33%)