flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

  

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ керівника апарату
апеляційного суду
Харківської області
від 02 серпня 2012 р.
№03-03/58-ос.
 
ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, 
які надаються запитувачам інформації
 
1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Апеляційним судом Харківської області (далі – АСХО).
2. Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту погоджує із заступником керівника апарату апеляційного суду Харківської області кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
3. Не пізніше 24 годин з часу погодження з заступником керівника апарату суду даних про обсяг запитуваної інформації, керівник структурного підрозділу подає відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності АСХО заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації (додаток 1).
4. Відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності АСХО на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 2), оформляє рахунок за формою (додаток 3) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його структурному підрозділу, який готує інформацію на запит, для подальшого надання його запитувачу інформації.
5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
7. Після надходження коштів на рахунок АСХО від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності апеляційного суду повідомляє службовою запискою (додаток 4) структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, з зазначенням дати надходження коштів на рахунок апеляційного суду.
8. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
9. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок апеляційного суду, про що відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності апеляційного суду повідомляє службовою запискою заступника керівника апарату апеляційного суду (додаток 5).
 
Додаток 2
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Сума в грн.
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
1,12
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
2,24
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
3,35
 
 
 
Додаток 3
 
Надавач послуг: апеляційний суд Харківської області
Реєстраційний рахунок: № 35224010000174
МФО банку: 851011
Код ЄДРПОУ: 02894131
Банк: ГУДКУ у Харківській області
Платник: _______________________________________________________
_______________________________________________________
 
РАХУНОК №_______
від ____ ________________ 20 ____ року
 
з/п
Найменування
Вартість виготовлення 1 сторінки
(без ПДВ), грн.
Кількість сторінок од.
Ціна
(без ПДВ), грн.
1.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 
Всього до сплати: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(сума прописом)
 
Головний бухгалтер ________________
(підпис)