flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

В Апеляційному суді Харківської області підведено підсумки роботи за 2017 рік

27 лютого 2018, 11:57

23 лютого 2018 року відбулись загальні збори суддів Апеляційного суду Харківської області, де були підведені підсумки роботи суду за 2017 рік.

Після визначення кандидатур голови та секретаря зборів та затвердження порядку денного зборів суддів з доповіддю виступила голова апеляційного суду Харківської області Антоніна Колтунова, яка повідомила суддям статистичні данні оперативності та якості здійснення правосуддя місцевими судами міста Харкова та Харківської області у 2017 році.

Антоніна Колтунова доповіла, що в цілому в суди України надійшло

В 2017 році до провадження місцевих судів м. Харкова та Харківської області надійшло:

63 093 кримінальних справ та матеріалів кримінального судочинства (в тому числі 9 602 кримінальних справ), що на 1 006 (1,6%) справ та матеріалів менше ніж у 2016 році. При цьому кримінальних справ надійшло більше на 1463 (18,0%) ніж у 2016 році.

71 050 цивільних справ та матеріалів цивільного судочинства (в тому числі 50 251 цивільні справи), що на 8 413 (10,6%) справ та матеріалів менше ніж у 2016 році;

5 308 адміністративних справ та матеріалів адміністративного судочинства (в тому числі 3 933 адміністративних справ), що на 224 (4,0%) справ та матеріалів менше ніж у 2016 році;

47 760 справ про адміністративні правопорушення та матеріалів (в тому числі 47 068 справ про адміністративне правопорушення), що на 950 (2%) справ та матеріалів більше ніж у 2016 році.

 

Таким чином, надходження кримінальних справ та матеріалів кримінального судочинства зменшилося на 1,6 %, цивільних справ та матеріалів цивільного судочинства зменшилося на 10,6 %, адміністративних справ та матеріалів адміністративного судочинства зменшилося на 4,0 %, по справах про адміністративне правопорушення та матеріалах збільшилося на 2,0%.

 

В цілому, загальне надходження справ та матеріалів зменшилося на 4,44% (8 693) з 195 904 у 2016 році до 187212 у 2017 році.

 

В 2017 році місцевими судами розглянуто по суті:

 

8 239 кримінальних справ, що на 777 справ більше, ніж у 2016 році;

50 500 цивільних справ (в тому числі з ухваленням рішення 38 367 та з видачею судових наказів 6 954), що на 3 918 справ менше, ніж у 2016 році;

3 832 адміністративні справи, що на 24 справ менше, ніж у 2016 році;

47 547 справ про адміністративні правопорушення, що на 12 606

 справ більше, ніж у 2016 році.

 

Відповідно до наведених статистичних даних, кількість розглянутих місцевими судами справ у 2017 році, порівняно з 2016 роком, збільшилася на 9441 справ за рахунок кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення.

 

З зазначеної кількості розглянутих справ, з порушенням строків передбачених діючим законодавством розглянуто:

 

294 кримінальних справ або 3,6 % від кількості розглянутих справ, що на 199 справ або 2,3 % більше, ніж у 2016 році;

3 652 цивільних справ або 7,2 % від кількості розглянутих справ, що на 21 справу менше, але у відсотках на 0,5 % більше, ніж у 2016 році;

134 адміністративних справ або 3,5 % від кількості розглянутих справ, що на 29 справи або 2,7 % більше, ніж у 2016 році.

 

З наведених статистичних даних вбачається, що в 2017 році, у порівнянні з 2016 роком, оперативність розгляду місцевими судами цивільних та кримінальних справ погіршилася. Тому слід звернути увагу на факт погіршення оперативності їх розгляду.

Навела статистику щодо залишку нерозглянутих в 2017 році справ за категоріями юрисдикції загальних судів, зазначивши конкретні суди з найбільшою кількістю залишку справ: загальна кількість не розглянутих кримінальних та цивільних справ, які перебувають в провадженні понад 6 місяців становить 3 431 справ: де цивільних – 1 168, кримінальних – 2 263; про суди, в яких спостерігалося найбільше  та найменше загальне навантаження на одного суддю в місяць.

Антоніна Колтунова зазначила: «Беручи це до уваги, всьому суддівському корпусу слід провести роботу, спрямовану на усунення тяганини щодо розгляду справ, які продовж значного часу не знаходили свого вирішення. Слід зазначити, що з метою досягнення більш ефективних результатів необхідно постійно проводити контроль за оперативністю розгляду справ, прикласти загальні зусилля для усунення недоліків, особливо в місцевих судах, де залишок справ, по яких порушено строки розгляду, ще значний».

В 2017 році середньомісячне навантаження по розгляду всіх категорій справ на одного суддю (за штатним розписом) місцевого суду становило 54,4 справ та матеріалів на місяць. Для порівняння, у 2016 році середньомісячне навантаження на одного суддю склало 57,6 справ та матеріалів на місяць, тобто середнє навантаження на одного суддю в 2017 році зменшилося на 3,3 справи та матеріалу або на 5,66%.

 

 

Алла Котелевець, суддя, секретар судової палати з розгляду цивільних справ,  відзначила роботу судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Харківської області та доповіла про роботу судової палати за 2017 рік:

Зазначила, що «…за 2017 рік у відставку пішли десять суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Харківської області. На теперішній час в суді працюють 32 судді, з яких 20 суддів цивільної палати, одна суддя знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, у двох судді закінчилися повноваження.

За 2017 рік було проведено 4 оперативні наради суддів судової палати з розгляду цивільних справ.

У  провадженні суддів цивільної палати перебувало 7705, в т.ч. залишок на початок звітного періоду складав – 1298 справ. За 2017 рік закінчено 6459 проваджень,  2582 апеляцій задоволено, 1054 рішень скасовано, у тому числі із ухваленням нового рішення по суті позовних вимог – 1000, змінено рішень – 527, скасовано 960 ухвал  , змінено 41 ухвалу.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду склав 1246 справ.

Наші судді брали участь в круглих столах, фахових конференціях, тренінгах, планових навчаннях та зустрічах з представниками громадськості. Наприклад,круглий стіл «Укрупнення судів: проблеми та шлях вперед», організованого Програмою Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» (брала участь Колтунова А.І., жовтень);семінар на тему: «Свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини» згідно з Календарним планом періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації на 2017 рік, організованого Національною школою суддів України спільно з громадською організацією «Партнери цифрового правозахисту» за підтримки Ініціативи з верховенства права Американської асоціації юристів; круглий стіл на тему: «Незалежність та ефективність судової гілки влади в Україні у світлі змін до процесуального законодавства», організованого Асоціацією працівників України спільно з Радою з питань судової реформи при Президентові України та проектом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», а також велика кількість тренінгів, що організовуються Національною школою суддів України у співпраці з національними та міжнародними організаціями.

У 2017 році Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ в касаційному порядку скасовано 254 рішень та ухвал апеляційного суду Харківської області, у той час як у 2016 році кількість складала 411 рішень.

 

Кількість, розглянутих з порушенням встановлених законодавством строків суддями цивільної палати АСХО  у 2017 року склала 338 справ.  

 

У 2017 році, станом на 29.12.2017 року від громадян, підприємств, установ та організацій до судової палати у цивільних справах апеляційного суду Харківської області надійшло 150 звернень (заяв, скарг та пропозицій), у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та  282 запита на отримання публічної інформації, у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Із 150 звернень (заяв, скарг та пропозицій) громадян:

 • 2 приєднано до матеріалів справи;
 • 5 направлено за належністю до Фрунзенського районного суду м. Харкова;
 • 2 направлено за належністю до Харківського районного суду Харківської області;
 • 2 залучено до справи 12-02;
 • 1 направлено за належністю до територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області;
 • 1 направлено за належністю до Прокуратури Харківської області.
 • інші розглянуті по суті.

При розгляді всіх інших звернень (заяв, скарг та пропозицій) проводилась перевірка викладених в них фактах, та відповідно до цього, громадянам надавались відповіді та роз’яснення.

З загальної кількості звернень (заяв, скарг та пропозицій) визнано обґрунтованими –  6 звернень (заяв, скарг та пропозицій).

         У   2017 році до судової палати у цивільних справах надійшли звернення (заяви, скарги та пропозиції) громадян на наступні районні суди м. Харкова, Харківської області та апеляційного суду Харківської області:

 

 

Назва суду

Кількість у 2016 р.

Кількість у 2017 р.

Балаклійський р/с Харківської області

-

 - 

Барвенківський р/с Харківської області

-

  -

Близнюківський р/с Харківської області

-

  -

Богодухівський р/с Харківської області

1

  -

Борівський р/с Харківської області

-

  -

Валківський р/с Харківської області

-

  -

Великобурлуцький р/с Харківської області

-

  -

Вовчанський р/с Харківської області

1

Дворічанський р/с Харківської області

-

  -

Дергачівський р/с Харківської області

2

5

Дзержинський р/с м. Харкова

2

6

Жовтневий р/с м. Харкова

6

 3

Зачепилівський р/с Харківської області

-

  -

Зміївський р/с Харківської області

 -

  -

Золочівський р/с Харківської області

 1

  -

Ізюмський р/с Харківської області

 3

  -

Кегичівський р/с Харківської області

-

  -

Київський р/с м. Харкова

-

 2

Коломацький р/с Харківської області

-

  -

Комінтернівський р/с м. Харкова

4

  -

Красноградський р/с Харківської області

-

 1 

Краснокутський р/с Харківської області

2

  -

Куп`янський р/с Харківської області

-

 1

Ленінський р/с м. Харкова

4

  -

Лозівський р/с Харківської області

2

  -

Люботинський р/с Харківської області

1

 1

Московський р/с м. Харкова

4

 2

Нововодолазький р/с Харківської області

-

  -

Орджонікідзевський р/с м. Харкова

4

  1

Первомайський р/с Харківської області

-

  -

Печенізький р/с Харківської області

-

  -

Сахновщинський р/с Харківської області

-

  -

Фрунзенський р/с м. Харкова

6

 5

Харківський р/с Харківської області

9

 1

Червонозаводський р/с м. Харкова

4

  3

Чугуївський р/с Харківської області

-

 -

Шевченківський р/с Харківської області

1

 -

Апеляційний суд Харківської області

175

 107

 

 

Обсяг роботи з запитами на отримання публічної інформації

станом на 29. 12.2017р.

 

Суддями судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Харківської області розглянуто -  34 запита на отримання публічної інформації:

 

 • 1 направлено за належністю до Департаменту житлового господарства управління обліку та розподілу житлової площі Виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області;
 • 1 направлено до територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області;
 • 1 направлено за належністю до Жовтневого  районного суду м. Харкова;
 • 1 направлено за належністю до Ленінського районного суду м. Харкова;
 • 1 направлено за належністю до Шевченківського районного суду Харківської області;
 • 1 направлено за належністю до Харківського апеляційного господарського суду;
 • 1 направлено за належністю до Національної школи суддів України;
 • 2 запити перереєстровано до журналу пропозицій, заяв і скарг громадян;
 • інші розглянуті по суті».

Підсумовуючи вищенаведене, Алла Котелевець зазначила, що попри надвелику завантаженість цивільної палати Апеляційного суду, і взагалі досить малу кількість суддів відповідної палати, ефективність нашої діяльності залишається на високому рівні.

 

Микола Савенко, суддя, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області  повідомив статистичні дані роботи кримінальної палати у 2017 році:

«В 2017 році в провадженні судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області перебувало8 601 справа /6917 справ у 2016 р.(це  справи в порядку виконання судових рішень, справи загальної апеляції, невідкладної апеляції, апеляційні скарги на постанови слідчих суддів, справи про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, про визначення підсудності, апеляції на постанови у справах про адміністративні правопорушення).

До апеляційного суду Харківської області в 2017 році надійшло всього  – 2501 кримінальна справа( із врахуванням залишку -3119 справ) / у порівнянні з 2016 роком – 2621 кримінальна справа,  з них:

- за КПК України 1960 р. – 51 справа (87справиіз врахуванням залишку) / 98справ в 2016р.,

- за КПК України 2012 р.– 2450 кримінальних проваджень (3032 справиіз врахуванням залишку)/ 2523 кримінальних провадження в 2016р.

 

Також надійшло в провадження апеляційного суду Харківської області в 2017 році :

-   1745 подань (клопотань) про визначення підсудності  в порядку ст. 34 КПК України (672- в 2016 р.);

- 14 983 клопотання про отримання дозволу на проведення  негласноїслідчої  (розшукової) дії (10706 – в 2016 р. );

-   1987 апеляційних скарг  на постанови слідчих суддів (1990 а/с  – в 2016 р.);

- 1589 апеляційних скарг  на постанови у справах про адміністративні правопорушення (1032 а/с – в 2016 р.).

Загальна кількість розглянутих кримінальних проваджень в 2017 році складає 2129 справ, із них : по КПК 1960 р. – 66 кримінальних справи, по новому КПК України  – 2063 кримінальних провадження.

Всього в апеляційному суді перебувало подань (клопотань) про визначення підсудності 1745, із них  1542 - задоволено .

 

В 2017 році апеляційним судом всього було скасовано 374 вироки у відношенні 426 осіб, з них за КПК 2012 р. –359 вироків, за КПК 1960 р. –15 вироків.

 

Серед підстав скасування вироків такі :

1)неповнота судового розгляду  (ст. 410 КПК) – скасовано 49 вироків,

2)невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження(ст. 411 КПК) – скасовано 23 вироки,

3)істотні порушення вимог кримінального процесуального закону (ч. 1 ст. 412 КПК)  - скасовано107 вироків,

4) судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 323 чи статтею 381 цього Кодексу, або прокурора, крім випадків, коли його участь не є обов’язковою- скасовано 1 вирок ,

5) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов’язковою– скасовано 6 вироків,

6) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання – скасовано 12 вироків,

7)  у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції - скасовано 37 вироків,

8)неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність (ст. 413 КПК)   – скасовано 91 вирок,

9)невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого  (ст. 414 КПК) – скасовано 23 вироки.

Крім того, скасовано 244 вироки  з призначенням нового судового розгляду в судіпершоїінстанції.

Також скасовано апеляційним судом 105 вироків з ухваленням нового вироку в зв’язку з :

- необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення–скасовано1 вирок,

- необхідностю застосування більш суворого покарання – скасовано 48 вироків;

- скасуванням необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції – скасовано 1 вирок;

- неправильним звільненням обвинуваченого від відбування покарання – скасовано 55 вироків.

 

Всього  в 2017 році було розглянуто  в апеляційному порядку 32 виправдувальних вироки, з них :

9  вироків залишено без змін;

-  22 вироки скасовані;

-  1 вирок змінено (КПК 1960 року).

 

Серед вироків на підставі угоди:  4 вироки залишено без мін, 1 вирок змінено, 11 вироків  було скасовано, в тому числі  з призначенням нового судового розгляду – 8 вироків, на додаткове розслідування – 3 вироки. 

Станом на 01.12.2017 року з числа осіб,  які утримуються під вартою в Харківському СІЗО, рахується за судами 1549 осіб (1351 особа в 2016 р), з них: 746 обвинувачених (856 в 2016 р.), 882 засуджених (495 в 2016 р .), вироки щодо яких не набрали законної сили.

У Харківському слідчому ізоляторі утримується і рахується за судами міста Харкова та Харківської області до 3-х місяців - 289 осіб (274особи в 2016 р), від 3-х до 6-ти місяців - 261 особа (292 особи  в 2016р.), від 6 місяців до 1 року - 114 осіб (191 особа в 2016 році), від 1 року до двох років - 54 особи (70 осіб у 2016 році), понад 2-х років - 28 осіб (29осіб в 2016 році).

Згідно плану аналітичної  роботи судової палати з розгляду кримінальних справ в 2017 році – проведено».

 

  

Антоніна Колтунова, голова Апеляційного суду, наголосила, що не дивлячись, на позитивний результат, ще є над чим працювати і ми не повинні зупинятися на досягнутих результатах.

Впродовж 2017 року нами постійно здійснювався контроль над вищевказаними питаннями, який буде продовжено й у 2018 році.   

 

За результатами доповідей та обговорень загальним голосуванням одноголосно роботу Апеляційного суду Харківської області по відправленню правосуддя та наданню методичної допомоги місцевим судам за 2017 рік визнано задовільною та звернено увагу суддів апеляційного суду Харківської області на необхідність чіткого й неухильного дотримання норм ЦПК, КПК, КпАП України щодо вирішення справ протягом розумного строку, підвищення їх особистої відповідальності за якісний та оперативний судовий розгляд справ. Також суддями постановлено кожне півріччя аналізувати стан оперативності та якості розгляду справ суддями апеляційного суду Харківської області та продовжувати надання постійної методичної допомоги суддям місцевих судів.

 

 

 Прес-служба суду