flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ

АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

 

     Повноваження заступників голови апеляційного суду визначені ст.30 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

     У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

     Заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

     На підставі Наказу Апеляційного суду Харківської області заступники голови Апеляційного суду Харківської області мають такі повноваження:

     Заступник голови суду по контролю за організацією роботи судової палати з розгляду цивільних справ:

-  Контролює організацію роботи судової палати з розгляду цивільних справ.

- Організовує виконання плану роботи суду на відповідний період, надає пропозиції щодо внесення необхідних змін та доповнень до нього.

- Організовує забезпечення проведення загальних зборів апеляційного суду, зборів суддів, нарад, семінарів та інших організаційних заходів апеляційного суду Харківської області, що стосуються питань діяльності судової палати.

- Організовує роботу з підготовки питань, що стосуються діяльності палати та  виносяться на розгляд зборів суддів. 

- Організовує роботу щодо впровадження інноваційних технологій «Електронного суду» (розсилки SMS-повісток, використання систем відеоконференцзв’язку тощо) у відповідній судовій палаті.

- Здійснює організаційне забезпечення у відносинах апеляційного суду з районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами та Національною школою суддів України, а також вищими навчальними закладами м. Харкова.

- Організовує проведення стажування суддів місцевих судів на базі апеляційного суду Харківської області.

- Організовує підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду, надання методичної допомоги суддям районних у місті, районних, міських та міськрайонних судів Харківської області в застосуванні цивільного та цивільного процесуального законодавства.

- Узагальнює данні судової статистики, організовує інформаційно-аналітичне забезпечення суддів апеляційного суду з метою підвищення якості судочинства.

- Координує роботу по взаємодії з засобами масової інформації з питань роботи судової палати з розгляду цивільних справ.

- Контролює організацію виконання завдань, покладених на відділ господарського забезпечення суду.

- Здійснює контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку суддями та працівників апарату апеляційного суду.

- Для виконання адміністративних повноважень та окремих доручень голови суду, взаємодіє з відповідними підрозділами суду.

- Погоджує проекти організаційно-розпорядчих документів, що стосуються діяльності суду з  загальних питань.

- Контролює ефективність діяльності керівника та працівників апарату суду.

- Для виконання адміністративних повноважень та окремих доручень голови суду, взаємодіє з відповідними підрозділами суду та  секретарем  судової палати з розгляду  цивільних справ апеляційного суду.

- Проводить особистий прийом громадян з приводу пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг на дії (бездіяльність) працівників суду та організовує їх розгляд.

- Визначає відповідальних за надання відомостей за запитами про  отримання інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та  за розгляд  звернень  громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» з  питань діяльності судової палати.

- Визначає суддів, відповідальних за розгляд скарг, інформаційних запитів, іншої кореспонденції, що надходить на розгляд відповідної судової палати з місцевих та апеляційних судів України,  Вищої ради юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Верховного суду України, інших установ та організацій.

- Виконує інші адміністративні повноваження, визначені головою суду.

- З питань, що належать до адміністративних повноважень заступника голови суду, видає усні та письмові доручення.

- У разі відсутності голови суду, за його розпорядженням, здійснює його адміністративні повноваження голови суду.

 

     Заступник голови суду по контролю за організацією роботи судової палати з розгляду кримінальних справ:

- Контролює організацію роботи судової палати з розгляду кримінальних справ.

- Організовує виконання плану роботи суду на відповідний період, надає пропозиції щодо внесення необхідних змін та доповнень до нього.

- Організовує забезпечення проведення загальних зборів апеляційного суду, зборів суддів, нарад, семінарів та інших організаційних заходів апеляційного суду Харківської області, що стосуються питань діяльності судової палати.

- Організовує роботу з підготовки питань, що стосуються діяльності палати та  виносяться на розгляд зборів суддів. 

- Організовує роботу щодо впровадження інноваційних технологій «Електронного суду» (розсилки SMS-повісток, використання систем відеоконференцзв’язку тощо) у відповідній судовій палаті.

- Координує роботу по взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації з питань роботи судової палати з розгляду кримінальних справ.

- Організовує підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду, надання методичної допомоги суддям районних у місті, районних, міських та міськрайонних судів Харківської області в застосуванні кримінального та кримінального процесуального законодавства.

- Узагальнює данні судової статистики, організовує інформаційно-аналітичне забезпечення суддів апеляційного суду з метою підвищення якості судочинства.

- Для виконання адміністративних повноважень та окремих доручень голови суду, взаємодіє з відповідними підрозділами суду та  секретарем  судової палати з розгляду  кримінальних справ апеляційного суду.

- Проводить особистий прийом громадян з приводу пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг на дії (бездіяльність) працівників суду та організовує їх розгляд.

- Визначає відповідальних за надання відомостей за запитами про  отримання інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та  за розгляд  звернень  громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» з  питань діяльності судової палати.

- Визначає суддів, відповідальних за розгляд скарг, інформаційних запитів, іншої кореспонденції, що надходить на розгляд відповідної судової палати з місцевих та апеляційних судів України,  Вищої ради юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Верховного суду України, інших установ та організацій.

- Виконує інші адміністративні повноваження, визначені головою суду.

- З питань, що належать до адміністративних повноважень заступника голови суду, видає усні та письмові доручення.

- У разі відсутності голови суду  здійснює його адміністративні повноваження голови суду.