flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апеляційного суду Харківської області

22 січня 2015, 12:33
                                                                                                                                                                                Апеляційний суд Харківської області
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
 
 __________ Савченко О.А.
 
 
                                                                                      «30» квітня 2015 року
 
 
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання
 Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та ВССУ України з розгляду цивільних і кримінальних справ та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів апеляційного суду Харківської області
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України
 
1.    Основні розділи Конституції України.
2.    Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3.    Форма правління в Україні (стаття 5).
4.    Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5.    Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6.    Найважливіші функції держави (стаття 17).
7.    Державні символи України (стаття 20).
8.    Конституційне право на працю (стаття 43).
9.    Конституційне право на освіту (стаття 53).
10.              Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11.              Право громадянина України на вибори (стаття 70).
12.              Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
13.              Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
14.              Порядок обрання Президента України (стаття 103).
15.              Повноваження Президента України (стаття 106). Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Закону України
«Про державну службу»
 
1.    Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2.    Право на державну службу (стаття 4).
3.    Основні принципи державної служби (стаття 3).
4.    Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5.    Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6.    Основні права державних службовців (стаття 11).
7.    Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12,16).
8.    Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9.    Присяга державних службовців (стаття 17).
10.              Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
11.              Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
12.              Прийняття на посаду державного службовця, випробування при прийнятті на державну службу, стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
13.               Просування по службі державного службовця (стаття 27).
14.              Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
15.              Підстави припинення державної служби (стаття 30).
 
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Закону України
«Про запобігання корупції»
 
1.      Поняття «корупційне правопорушення» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 1 ).
2.      Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3.      Поняття «реальний конфлікт інтересів» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 1 ).
4.      Статус Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 4).
5.      Антикорупційні програми відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 19).
6.      Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 22).
7.      Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 21).
8.      Обмеження щодо одержання подарунків відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 23).
9.      Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 24).
10. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 25).
11. Обмеження спільної роботи близьких осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 27).
12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 28).
13. Вимоги до поведінки осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 45).
15. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 53).
16. Антикорупційна експертиза відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 55).
17. Спеціальна перевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 56).
18. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 60).
 
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та ВССУ України з розгляду цивільних і кримінальних справ
 
1. Порядок видачі (надсилання) справ (матеріалів кримінального провадження) для   ознайомлення та копій судових документів (п. 13 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
2. Передача та виконання непроцесуальних документів (п. 4 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
3. Контроль за виконанням документів. (п. 5 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
4. Строки виконання документів (п. 5 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
5. Реєстрація, облік, опрацювання та рух матеріалів кримінального провадження в суді апеляційної інстанції (п. 17 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
6. Оформлення організаційно-розпорядчих та внутрішніх документів суду (п. 6 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
7. Порядок підготовки та надсилання вихідної кореспонденції суду (п. 7 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
8. Порядок розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію (п. 9 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
9. Порядок опрацювання вхідної кореспонденції (п. 2 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
10. Передача процесуальних документів і судових справ для розгляду (п. 3 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
11. Порядок роботи з речовими доказами (п. 11 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
12. Формування у справи непроцесуальних документів (п. 10 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
13. Формування та оформлення цивільної справи (п. 28.9 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
14. Порядок видачі (надсилання) справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення та копій судових документів (п. 13 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
15. Правила нумерації аркушів справи (матеріалів кримінального провадження) при оформленні судової справи (п. 28.20 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
16. Особи, які наділені правом на ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) (п. 13 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ).
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
відділу кадрового забезпечення та державної служби
 
1.    Положення про ранги державних службовців (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.1996р. № 658).
2.    Віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. № 88-р).
3.    Порядок обчислення стажу державної служби (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 283).
4.    Положення про проведення атестації державних службовців (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000р. № 1922, із змінами, внесеними постановою КМУ від 25.12.2002р. № 1979).
5.    Загальний Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (Наказ Головного управління державної служби України від 31.10.2003р № 122).
6.    Загальний Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (Наказ Головного управління державної служби України від 08.07.2011р. №164 відповідно до постанови КМУ від 15.02.2002 №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”).
7.    Види відпусток (ст.4 Закону України “Про відпустки”).
8.    Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України “Про відпустки”).
9.    Порядок ведення трудових книжок працівників (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці України від 29.07.1993р. № 58).
10.              Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 25.01.2012р. № 33/2012).
11.              Порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців (Наказ національного агенства України з питань державної служби від 05.03.2012р. № 44, із змінами, Наказ Державної судової адміністрації України від 20.03.2007р. №24).
12.              Графік відпусток. Порядок його складання (ст.79 КЗпП України, Закон України “Про відпустки”).
13.              Порядок виплати суддям щомісячної доплати за вислугу років (п.5 ст. 129, ст.130 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”)
14.              Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців. Оплата праці (ст.. 33 Закону України «Про державну службу»).
15.              Порядок стажування державних службовців (Наказ Національного агенства України з питань державної служби від 03.04.2012р. №61).
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу господарського забезпечення
1.    Ведення форм звітності та довідок про роботу суду з питань, віднесених до компетенції відділу господарського забезпечення.
2.    Ведення діловодства у відділі господарського забезпечення згідно з визначеною номенклатурою.
3.    Здійснення перевірки технічного стану систем центрального опалення, холодного водопостачання, водовідведення та електропостачання.
4.    Щорічна інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та інших матеріалів суду.
5.    Збереження та використання матеріальних цінностей суду.
6.    Правила користування електротехнічним обладнанням.
7.    Технічне обслуговування електротехнічного обладнання.
8.    Виконання плану евакуації працівників суду на випадок аварії чи пожежі.
9.    Організація та контроль дотримання вимог Закону України «Про охорону праці».
10.              Забезпечення безперебійного функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду.
11.              Дотримання правил протипожежної безпеки в приміщеннях суду.
12.              Поточний ремонт і технічне забезпечення приміщень суду, комп’ютерної та оргтехніки.
13.              Експлуатація і технічне обслуговування автомобільної техніки суду.
14.              Матеріально-технічне забезпечення суду.
15.              Підготовка документів, забезпечення своєчасного виконання підрядних робіт із забезпечення будівництва і ремонту приміщень суду та їх технічного оснащення.
 
     ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу документального забезпечення та контролю
 
1.    Реєстрація вхідної кореспонденції суду (п. 2.1 Інструкції).
2.    Приймання та реєстрація вхідної кореспонденції (п. 2.2 Інструкції).
3.    Порядок опрацювання судових справ, що надійшли до суду (п.п. 2.7, 2.8 Інструкції).
4.    Реєстрація додаткових документів (матеріалів), що стосуються розгляду конкретної судової справи, яка перебуває у провадженні суду (п.п 2.11, 2.12 Інструкції).
5.    Порядок роботи з електронною поштою (п. 2.13 Інструкції).
6.    Порядок передачі процесуальних документів і судових справ для розгляду (п. 3 Інструкції).
7.    Передача і виконання не процесуальних документів (п. 4.1 Інструкції).
8.    Строки виконання документів (п. 5.9 Інструкції).
9.    Надсилання вихідної кореспонденції, вимоги до її оформлення (п. 7 Інструкції).
10.              Складання номенклатури справ (п. 10 Інструкції).
11.              Формування та оформлення судової справи (п. 28 Інструкції).
12.              Порядок ведення архівних справ (п. 30 Інструкції).
13.              Проходження цивільних справ у суді апеляційної інстанції (п. 23 Інструкції).
14.              Формування та оформлення цивільної справи (п. 28.9 Інструкції).
15.              Особливості проходження справ у суді з заявами про перегляд судових рішень у цивільних справах за нововиявленими обставинами (п. 24 Інструкції).
 
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу інформаційних технологій
 
1.    Порядок використання та генерація електронного цифрового підпису.
2.    Адміністрування відеоконференцзв’язку.
3.    Технічне обслуговування, пошук та усунення несправностей в системних блоках персонального комп’ютера.
4.    Встановлення операційних систем Мicrosoft Windows та налаштування (драйверів, утіліт).
5.    Документообіг суду. Досвід адміністрування КП «ДЗС», або П Д-3.
6.    Верстка, адміністрування сайтів.
7.    Адміністрування комплексів Тритон/Оберіг.
8.    Порядок адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
9.    Порядок проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
10.              Правила та порядок моніторингу введення в експлуатацію та організація обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.
11.              Порядок здійснення листування за допомогою електронної пошти за адресами, які є офіційними для державних установ, підприємств, організацій.
12.              Порядок проведення моніторингу із дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
13.              Правила використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення для працівників суду.
14.              Проведення аналізу стану інформаційного забезпечення суду.
15.              Порядок та забезпечення доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
фінансово-економічного відділу
 
1)   Складання проектів річного кошторису видатків суду з розподілом по кварталах.
2)   Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни.
3)   Нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів.
4)   Відповідальність за складання звітів, здійснення обліку та контролю за рухом бланків звітності.
5)   Порядок обліку зобов’язань державної установи.
6)   Підготовка та здійснення видачі довідок про розмір заробітної плати.
7)   Здійснення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості суду (зв'язок, водо-, газо-, теплопостачання, тощо).
8)   Порядок заміщення працівника, який відсутній на роботі (планова відпустка, навчальна відпустка, перебування на лікарняному).
9)   Державні закупівлі (процедура проведення).
10)             Робота з організаціями по наданню комунальних послуг.
11)              Функціональні обов’язки головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності.
12)              Нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів.
13)              Нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, заробітної плати суддям і працівникам апарату суду, інших платежів та виплат.
14)              Відповідальність за складання звітів, здійснення обліку та контролю за рухом бланків звітності.
15)              Здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним використанням фінансових ресурсів.
 
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
відділу судової статистики та узагальнення судової практики
 
1)   Форми звітності апеляційного суду загальної юрисдикції щодо стану здійснення правосуддя.
2) Форми звітності місцевого суду загальної юрисдикції щодо стану здійснення правосуддя.
3) Зміст та основні правила складання звіту за формою №21.
4) Зміст та основні правила складання звіту за формою №21-1.
5)    Зміст та основні правила складання звіту за формою №22-ц.
6)   Зміст та основні правила складання звіту за формою №23.
7)   Зміст та основні правила складання звіту за формою №10.
8)   Зміст та основні правила складання звіту за формою №3. Особливості складання у апеляційному суді.
9)   Базові показники роботи суду щодо стану здійснення правосуддя.
10)              Визначення навантаження.
11)              Визначення якості роботи суду, судді.
12)              Формування звітів автоматизованою системою документообігу суду (АСДС). Основні засади забезпечення достовірності звітів.
13)              Картка на особу, стосовно якої розглянуто кримінальне провадження. Її призначення та основні складові.
14) Методика аналізу показників звітності місцевого та апеляційного загальних судів.
15)  Методика складання узагальнень та аналізів судової практики.
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень служби судових розпорядників
 
1)         Організація роботи служби судових розпорядників.
2)         Основні завдання служби судових розпорядників.
3)         Забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил поведінки громадян в апеляційному суді Харківської області.
4)         Учасники цивільного процесу. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст.. ст.. 26, 27 ЦПК України).      Особи, які можуть бути представниками у цивільних справах. Документи, що посвідчують повноваження представників (ст.. ст.. 40, 42 ЦПК України).
5)         Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання під час розгляду судом цивільної справи (ст.. 162 ЦПК України).
6)         Обов’язки присутніх у залі судового засідання під час судового розгляду у кримінальному провадженні (ст.. 329 КПК України).
7)         Заходи до порушників порядку судового засідання під час судового розгляду у кримінальному провадженні (ст.. ст.. 330 КПК України).
8)          Права судових розпорядників.
9)   Обов’язки судових розпорядників.
10)             Організаційне забезпечення діяльності служби судових розпорядників.
11)             Положення про службу судових розпорядників апеляційного суду Харківської області.
12)             Залучення до участі у кримінальному провадженні судового розпорядника (ст.. 74 КПК України).
13)             Обов’язки судового розпорядника у цивільному процесі (ст.. 49 ЦПК України).
14)             Порядок складання старшим судовим розпорядником (судовим розпорядником) протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст.. 185-3 КУпАП (Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення судовими розпорядниками, затверджене Наказом ДСА України від 18 липня 2011 року №113).
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду
кримінальних справ та секретарів судового засідання
 
 
1)   Автоматизована система документообігу суду (ст.. 35 КПК України).
2)   Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні (ст.. 75 КПК України).
3)   Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні (ст.. 76 КПК України).
4)   Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов`язок доказування (ст. ст. 91, 92 КПК України).
5)   Поняття повідомлення у кримінальному провадженні, його зміст (ст.. ст.. 111, 112 КПК України).
6)   Види судових рішень, порядок їх ухвалення та форма (ст.. ст.. 369, 371 КПК України).
7)   Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні (ст.. 379 КПК України).
8)   Роз`яснення судового рішення (ст.. 380 КПК України).
9)   Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (ст.. 392 КПК України).
10)             Порядок і строки апеляційного оскарження (ст.. 395 КПК України).
11)             Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне провадження (ст.. 405, 406 КПК України).
12)             Набрання судовим рішенням законної сили (ст.. 532 КПК України).
13)             Звернення судового рішення до виконання (ст.. 535 КПК України).
14)             Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження (ст.. 399 КПК України).
15)             Право на апеляційне оскарження (ст.. 393 КПК України).
 
 
ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду
цивільних справ та секретарів судових засідань
 
1)   Автоматизована система документообігу суду (ст.. 11-1 ЦПК України).
2)   Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи (ст.. 21 ЦПК України).
3)   Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст.. 27 ЦПК України).
4)   Особи, які можуть бути представниками. Документи, що посвідчують повноваження представників (ст.. ст.. 40, 42 ЦПК України).
 
5)   Судові повістки, їх зміст та порядок вручення (ст.. ст.. 74 - 76 ЦПК України).
6)   Умови проведення заочного розгляду справи. Скасування та оскарження заочного рішення (ст.. ст.. 224, 232 ЦПК України).
7)   Строки апеляційного оскарження. Форма та зміст апеляційної скарги (ст.. ст.. 294, 295 ЦПК України).
8)   Відкриття апеляційного провадження. Надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі (ст.. 297, 298 ЦПК України).
9)   Приєднання до апеляційної скарги. Доповнення, зміна апеляційної скарги або її відкликання чи відмова від неї (ст.. ст.. 299, 300 ЦПК України).
10)             Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні (ст.. 219 ЦПК України).
11)             Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі (ст.. 169 ЦПК України).
12)             Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання (ст.. ст.. 197, 198 ЦПК України).
13)             Додаткове рішення суду (ст.. 220 ЦПК України).
14)             Повноваження апеляційного суду (ст.. 307 ЦПК України).
15)             Види судових витрат та їх розподіл між сторонами (ст.ст. 79, 88 ЦПК України).