flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз дотримання Строків (кримінальні) І півріччя 2018

 Аналіз

дотримання строків розгляду кримінальних проваджень (справ) Апеляційним судом Харківської області у І півріччі 2018 року.

 

 

План

ВСТУП                                                             

  1. Статистичні показники кількості кримінальних проваджень (справ), які перебувають в провадженні Апеляційного суду Харківської області понад 1 рік.
  2. Аналіз основних причин тривалого розгляду кримінальних проваджень (справ) в Апеляційному суді Харківської області.
  3. Проблеми, висновки та пропозиції.

 

 

ВСТУП

Аналіз дотримання строків розгляду кримінальних проваджень (справ) Апеляційним судом Харківської області у І півріччі 2018 року проведено судовою палатою з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області відповідно до Плану роботи судової палати у кримінальних справах на ІІ півріччя 2018 року.

Під час проведення аналізу вивчались статистичні дані Апеляційного суду Харківської області (далі – АСХО) щодо кількісних показників кримінальних проваджень (справ), які були розглянуті судовою палатою з розгляду кримінальних справ.

Об’єктами дослідження були рішення Апеляційного суду Харківської області, які розглядались судовою палатою з розгляду кримінальних справ понад 1 рік.

Справедливість  кримінального процесу, додержання прав людини неможливі без дотримання встановлених законом строків на відповідну процесуальну дію. Точне і неухильне додержання процесуальних строків та об’єктивний розгляд кримінальних справ є обов’язком суддів і вони несуть особисту відповідальність за своєчасний і якісний розгляд справ.

Правильний та своєчасний розгляд кримінальних справ - одне із найголовніших завдань суду, виконанню якого сприяє суворе дотримання строків, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України (далі - КПК України). Їхнє порушення без поважних причин знижує ефективність застосування закону, а в окремих випадках тягне скасування прийнятого судового рішення, що значно погіршує якість роботи судів, викликає цілком справедливі нарікання з боку громадян.

Згідно з вимогами ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Для об’єктивного аналізу дотримання судом строків розгляду кримінальних справ та кримінальних проваджень важливим є визначити, у який строк має бути розглянуто кримінальну справу та кримінальне провадження.

Чинний КПК України не встановлює чітко визначених строків розгляду кримінального провадження, проте законодавець вперше запровадив поняття «розумного строку».

Частиною 1 ст. 28 КПК визначено, що розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. У той же час у цій нормі зазначається, що розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч.3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Розумність строків судового розгляду регламентується ч.1 ст. 318 КПК України, відповідно до якої судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку.

З одного боку, оперативність судочинства не може бути визначена тільки як максимально швидкий розгляд справ будь-якою ціною і будь-якими засобами, оскільки, незважаючи на прагнення до мінімальних витрат часу, важливо, щоб суд повно, всебічно і об'єктивно виконав усі необхідні процесуальні дії. Отже, йдеться не взагалі про скорочення часу на розгляд справ, а про таку оперативність, що виключає непотрібні витрати часу, в тому числі й об'єктивно невиправдане порушення процесуальних строків.

Дуже важливими є положення ч. 5 ст. 28 КПК, відповідно до якого кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите. Частиною 4 ст. 28 КПК України законодавець особливу увагу приділяє розгляду кримінальних проваджень щодо осіб, які тримаються під вартою та неповнолітніх осіб і зобов’язує суди  розглядати такі справи невідкладно та першочергово.

  1. Статистичні показники кількості кримінальних проваджень (справ), які перебувають в провадженні Апеляційного суду Харківської області понад 1 рік.

 

Згідно представлених ТУ ДСА в Харківській області статистичних даних, станом на 01 липня 2018 року в провадженні Апеляційного суду Харківської області перебуває -1301 кримінальна справа (провадження).

З них не розглянуто на кінець звітного періоду  -142 кримінальних справи (провадження), які перебувають на розгляді понад 1 рік.

З них:

- зупинених кримінальних проваджень (справ) -30;

- кримінальних проваджень (справ) не розглянутих на кінець звітного періоду понад 1 рік до 2 років (без урахування зупинених) – 86;

- кримінальних проваджень (справ) не розглянутих на кінець звітного періоду понад 2 роки (без урахування зупинених) – 26.

Питома вага нерозглянутих понад 1 рік кримінальних проваджень (справ) становить 10.9% від загальної кількості кримінальних проваджень (справ), що перебувають на розгляді у судовій палаті з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області.

Загальна кількість нерозглянутих кримінальних проваджень (справ), за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців – 64 провадження (справи) відносно 67 осіб. З них проваджень, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за АСХО– 1 провадження відносно 1 особи.

Значну кількість становлять кримінальні провадження (справи), що перебували на розгляді понад 1 рік і були закінчені у І півріччі 2018 року.

 Це 55 кримінальних провадження (справи), з них:

- 46 кримінальних провадження (справи), які розглядались АСХО понад 1 рік до 2-х років включно;

- 8 кримінальних проваджень (справ), які розглядались АСХО понад 2 роки до 3-х років включно;

- 1 кримінальне провадження, що розглядалось АСХО понад 3 роки.

Слід зазначити, що починаючи з 2014 року, кількість суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області постійно зменшується, як внаслідок звільнення суддів за їх заявою у відставку, так і у зв’язку з призначення на посаду судді до Верховного Суду України.

Динаміка кількості суддів у судовій палаті з розгляду кримінальних справ є наступною:

- у 2012 році 5956 адміністративних та кримінальних справ, матеріалів, проваджень було розглянуто 46 суддями;

- у 2013 році 8314 справ, матеріалів, проваджень розглядалось 47 суддями судової палати з розгляду кримінальних справ;

- протягом 2014 року 42 судді розглянули 14199 кримінальних провадження (справи), матеріали та справи про адміністративні правопорушення;

- у 2015 році 31 суддя судової палати з розгляду кримінальних справ розглядав 14891 справу, матеріал, провадження; 

- у 2016 році залишилось лише 28 суддів, які  розглянули 11714 кримінальних проваджень (справ), матеріалів та справ про адміністративні правопорушення;

- протягом 2017 року 14388 кримінальних проваджень (справ), матеріалів та справ про адміністративні правопорушення було розглянуто 17 суддями судової палати;

- у 2018 році суддів судової палати з розгляду кримінальних справ стало ще менше, і на момент аналізу, лише 14 суддів розглядають 7663 кримінальних провадження (справи), матеріалів та справ про адміністративні правопорушення.

 

 

  1. Аналіз основних причин тривалого розгляду кримінальних проваджень (справ) в Апеляційному суді Харківської області.

 

Однією з найпоширеніших причин тривалого розгляду кримінальних проваджень (справ) є невиконання процесуальних обов'язків учасниками процесу.

Так, наприклад, кримінальне провадження №11-кп/790/19/11 (справа №640/10886/13-к) перебуває в провадженні Апеляційного суду Харківської області з 2015 року. Вказане провадження судді вимушені постійно відкладати у зв’язку з неявкою захисника Кучер О.В. обвинуваченої ОСОБА_1 у судові засідання, які були призначені на 16.02.2017 року, 16.03.2017 року, 06.04.2017 року, 13.04.2017 року, 11.05.2017 року, 23.05.2017 року, 18.07.2017 року, 05.09.2017 року. Про причини своєї не явки захисник не повідомляв.

Ще один захисник обвинуваченої - Ольховський М.Н. також не з’являвся в судові засідання. Так. ухвалою суду від 03 січня 2018 року було вирішено повідомити голову КДКА Харківської обласної, звернувши його увагу на дії захисників Кучера О.В. та Ольховського М.Н., для відповідного реагування та контролю.

Підставами для винесення такої ухвали стало те. що в судове засідання призначене 03 січня 2018 року об 11 годині 00 хвилин з’явились захисники Кучер О.В. та Ольховський М.Н., представник потерпілого Оленченко С.П.. Обвинувачена в призначений час не з’явилась, про причини своєї не явки суду не повідомила. Тому розгляд кримінального провадження був відкладений на 12 годину 00 хвилин для з'ясування цих обставин, про що секретар судового засідання повідомила учасників кримінального провадження.

Однак о 12 годині 00 хвилин захисники Кучер О.В. та Ольховський М.Н. не з'явились та надали свої заяви.

На момент аналізу дотримання строків розгляду кримінальних проваджень (справ) Апеляційним судом Харківської області у І півріччі 2018 року – вказане вище кримінальне провадження не розглянуто.

Ще одним прикладом постійного відкладення розгляду справи є кримінальне провадження №  11-кп/790/121/18 (справа № 628/2008/16-к). Захисник обвинуваченого Пухтаєвич О.О. систематично не з’являється в судові засіданні.

З підстав неявки адвоката обвинуваченого колегія суддів відкладала розгляд справи:  01.06.2017; 25.07.2017; 16.11.2017.

17.05.2018 року розгляд справи знову було відкладено у зв’язку з клопотанням захисника про відкладення розгляду провадження.

Провадження  №11-кп/790/106/18 (справа №639/1954/15-к) також неодноразово відкладалось колегією суддів Апеляційного суду Харківської області. По вищезазначеному кримінальному провадженню в судові засідання не з’являвся як обвинувачений (17.03.2017 року), так і потерпілий (18.04.2017). 

На момент аналізу дотримання строків розгляду кримінальних проваджень (справ) – розгляд зазначеного вище кримінального провадження не закінчено.

Слід зазначити, що більш за все несумлінне використання процесуальних прав спостерігається в діях підсудних.

Так, по кримінальному провадженню № 11-кп/790/174/18 (справа № 638/20343/16-к) суд, станом на 01 липня 2018 року, чотири рази відкладав розгляд справи у зв’язку з неявкою ОСОБА_1 обвинуваченого за  ч. 3 ст. 185, ч.2 ст. 185 КК України.

Призначене на 24.10.2017 року судове засідання, колегія суддів Апеляційного суду Харківської області відклала на 14.12.2017 року у зв’язку з неявкою обвинуваченого. В наступне судове засідання, яке відбулося 14.12.2017 року, обвинувачений ОСОБА_1 також не з’явився і колегія суддів АСХО перенесла розгляд кримінального провадження на 06.03.2018 року. Судове засідання 06.03.2018 року знову було відкладено на 05.07.2018 року у зв’язку з неявкою обвинуваченого.

Дуже важливою причиною порушення розумних строків розгляду кримінальних проваджень є велике навантаження на суддів внаслідок недоукомплектованості АСХО суддівськими кадрами. В судовій палаті з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області на момент аналізу – серпень 2018 року -  працює лише 14 суддів. З них 5 суддів розглядають кримінальні провадження за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів, а 9 суддів – апеляційні скарги на вироки та ухвали по кримінальним провадженням.

Так, внаслідок надзвичайно великої завантаженості, що ускладнюється ще і періодичною неявкою обвинуваченого в судові засідання, колегія суддів розглядає кримінальне провадження №11-кп/790/98/18 (справа №635/13/17-к) з 16 лютого 2017 року. Останній раз розгляд провадження було перенесено на 04 жовтня 2018 року внаслідок неявки обвинуваченого в судове засідання 19 квітня 2018 року. Такий тривалий інтервал між судовими засіданнями колегія суддів вимушена була зробити внаслідок надзвичайно великої кількості справ, що перебуває на розгляді у кожного судді.

Іншим прикладом тривалого розгляду кримінального провадження внаслідок великого навантаження, є провадження № 11-кп/790/84/18 (справа № 641/9313/14-к). Матеріали вказаного вище кримінального провадження надійшли до Апеляційного суду Харківської області 11.01.2017 року. Проте станом на кінець звітного періоду, розглянуті не були.

Розпорядженням Керівника апарату суду від 18.12.2017 року було проведено повторний автоматизований розподіл справи та призначено головуючим суддею – Люшню А.І. замість судді Глініна Б.В.

Вказане вище кримінальне провадження було 6 разів призначено до розгляду та всі призначені судові засідання були відкладені.

Матеріали кримінального провадження № 11-кп/790/70/18 (справа № 642/9503/15-к) надійшли до Апеляційного суду Харківської області 10.11.2016 року.

Розпорядженням Керівника апарату суду від 03.07.2017 року було проведено повторний автоматизований розподіл справи у зв’язку з  закінченням повноважень судді Каплієнка І.І.

Розпорядженням Керівника апарату суду від 20.12.2017 року було знову проведено повторний автоматизований розподіл справи.

Вказане вище кримінальне провадження 12 разів призначалось до розгляду, але станом на 01.07.2018 року колегією суддів Апеляційного суду Харківської області рішення ухвалено не було.

Причиною відкладень розгляду провадження є постійні зміни головуючих суддів внаслідок закінчень їх повноважень.

 Ще одним чинником, який впливає на тривалість розгляду кримінального провадження є невиконання та неналежне виконання органами внутрішніх справ ухвал суду про примусовий привід.

Наприклад, по кримінальному провадженню № 11-кп/790/161/18 (справа № 642/7594/16-к) колегія суддів двічі постановляла ухвали про застосування до обвинуваченого ОСОБА_1 примусового приводу.

Ухвалою суду від 21 вересня 2017 року суд задовольнив клопотання прокурора про привід за допомогою працівників поліції ОСОБА_1 до Апеляційного суду Харківської області для його участі в судовому засіданні. Підставами для постановлення такої ухвали стало те, що в судові засідання обвинувачений  не з’являється, причини неявки суду не повідомляє, даних щодо поважності неявки до суду не надано, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Судове засідання було відкладено на 02 листопада 2017 року, проте від працівників поліції до канцелярії суду інформації щодо виконання ухвали суду не надходило.

У зв’язку з цим 19 грудня 2017 року колегія суддів постановила ухвалу, якою задовольнила клопотання прокурора про повторний привід за допомогою працівників поліції ОСОБА_1 до Апеляційного суду Харківської області для його участі в судовому засіданні. Як зазначено в ухвалі, станом на 19 грудня 2017 року до канцелярії суду дані щодо виконання органами поліції ухвали про привід обвинуваченого ОСОБА_1 не надходили.

Поширеними є випадки неодноразової неявки в судове засідання без повідомлення про причини такої неявки підсудних, відносно яких обрано міру запобіжного заходу, не пов'язану із триманням під вартою. Судді обґрунтовано застосовують у таких випадках примусові приводи через органи внутрішніх справ, а в разі неможливості їх виконання, оголошують розшук підсудних та зупиняють провадження по справі.

В провадженні Апеляційного суду Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження №11-кп/790/3/18 (справа № 623/3527/13-к), які надійшли до суду  17.03.2014 року.

Причинами тривалого розгляду провадження є оголошення ОСОБА_1, засудженого за ч.3 ст.185, ч.3 ст.186 КК України, у розшук ухвалою АСХО від 06 травня 2014 року.

Підставами для прийняття судом такого рішення стало те, що ОСОБА_1 в судове засідання 15.04.2014р., 22.04.2014р., 06.05.2014р. не з’явився, про причини неявки суду не повідомив, даних щодо поважності неявки суду не пред’явив. У зв’язку з чим, розгляд справи відкладався. Про час та місце розгляду був повідомлений належним чином. Колегія суддів вважає, що ОСОБА_1 навмисно ухиляється від явки до апеляційного суду, його місце знаходження суду достовірно невідомо.

Також, на розгляді Апеляційного суду Харківської області перебуває кримінальне провадження № 11-кп/790/118/18 (справа № 640/18062/16-к), відносно ОСОБА_1, засудженого за ч.3 ст.185 КК України до 5 років позбавлення волі. Вказане провадження надійшло до суду 23.03.2017 року, проте досі не було розглянуто з наступних причин.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судові засідання 23.05.2017р., 20.07.2017р., 01.08.2017р., 10.08.2017р не з’являвся. Повістки про виклик (в порядку ст.133 КПК України) були повернуті на адресу Апеляційного суду Харківської області за закінченням терміну зберігання, це свідчать про те, що обвинуваченим вони отримані не були.

20.07.2017р. Апеляційним судом Харківської області було постановлено ухвалу про направлення судового доручення для перевірки обставин проживання обвинуваченого за адресою: АДРЕСА_1.

01 серпня 2017 року в судове засідання обвинувачений не був доставлений. В рапорті у виконання ухвали вказано проте, що при виконанні доручення неодноразово здійснювались виїзди по вищевказаній адресі проживання обвинуваченого ОСОБА_1, але двері ніхто не відчиняв.

Тому 01.08.2017р. Апеляційним судом Харківської області повторно було постановлено ухвалу про направлення судового доручення для перевірки обставин проживання обвинуваченого за адресою: АДРЕСА_1.

10 серпня 2017р. обвинувачений у судове засідання не з’явився. Повістка про виклик була повернута на адресу Апеляційного суду Харківської області за закінченням терміну зберігання.

Заслухавши думку прокурора, який вважав, що розгляд справи необхідно відкласти та оголосити в розшук обвинуваченого; колегія суддів вирішила, що ОСОБА_1 навмисно ухиляється від явки до апеляційного суду, його місце знаходження суду достовірно невідомо.

За результатами розгляду вказаного кримінального провадження колегія суддів 10 серпня 2018 року постановила ухвалу про оголошення у розшук ОСОБА_1 та про зупинення апеляційного провадження відносно ОСОБА_1 до розшуку обвинуваченого.

На оперативність розгляду впливає також і необхідність призначення та тривале проведення призначених у справі, судових експертиз. Попри намагання суддів узгодити строки їх проведення, як передбачено п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, експертні установи повідомляють про неможливість виконати такі експертизи у визначені строки у зв'язку зі значним навантаженням, а у деяких випадках експерти визначають занадто тривалі строки.

Тривалий час не виконується експертиза по кримінальному провадженню № 11-кп/790/7/18 (справа №619/1863/13-к) відносно ОСОБА_1, визнаного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Матеріали вказаного вище кримінального провадження надійшли до Апеляційного суду Харківської області 14.10.2014 року. Відповідно до ухвали суду від 18.02.2015 року, матеріали провадження були направлені Харківському обласному бюро судово-медичних експертиз з метою проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Станом на 01 липня 2018 року матеріали кримінального провадження до Апеляційного суду Харківської області не повернулись, відтак за відсутності матеріалів провадження розгляд справи не здійснюється вже протягом більше ніж 3 років.

Іншим прикладом затягування строків розгляду справи внаслідок проведення комісійної судово-медичної експертизи є кримінальне провадження № 11-кп/790/1/18 (справа № 2018/20674/2012).

Колегією суддів Апеляційного суду Харківської області 25 грудня 2013 було постановлено ухвалу про призначення повторної комісійної судово-медичної експертизи, провадження якої було доручено Донецькому обласному бюро судово-медичних експертиз.

Станом на 01 липня 2018 року матеріали провадження, які були надіслані до Донецького обласного бюро судово-медичних експертиз не повертались до Апеляційного суду Харківської області і знаходяться на тимчасово окупованій території.

Ще однією причиною тривалого розгляду кримінальних проваджень (справ) є направлення матеріалів провадження (справи) до суду першої інстанції для усунення недоліків. Не завжди такі недоліки місцеві суди усувають швидко, а несвоєчасність усунення недоліків тягне за собою затягування перегляду провадження в апеляційному порядку.

Наприклад, у кримінальному провадженні № 11кп/790/72/18 (справа №  617/1410/14-к) було винесено ухвалу від 22  листопада   2016  року, якою матеріали кримінального провадження щодо ОСОБА_1 повернуто до Вовчанського районного суду Харківської області для усунення порушених вимог КПК України. Зміст порушень полягав у тому, що всупереч вимогам ч.7 ст.376 КПК України копія вироку Вовчанського районного суду Харківської області від 13 жовтня 2016 року щодо ОСОБА_1 не була направлена потерпілим.

Матеріали кримінального провадження повернулися з Вовчанського районного суду Харківської області до Апеляційного суду Харківської області лише 25 травня 2018 року. Таким чином на усунення порушень, що полягали у не направленні копій вироку суду учасникам процесу, Вовчанському районному суду Харківської області знадобились 1 рік та 6 місяців. Весь цей час кримінальне провадження не могло бути розглянуто в апеляційному порядку, що є значним затягуванням строків розгляду кримінального провадження.

Перебування судді у відпустці, на лікарняному та у відрядженні, є факторами об'єктивного характеру, які мають місце практично у кожній кримінальній справі, яка перебуває у провадженні суддів більше 1 року. Однак часто призводять до неодноразового відкладення розгляду справ чи оголошення тривалої перерви.

Наприклад, по кримінальному провадженню № 11-кп/790/116/18 (справа № 640/7692/15-к) з 7 судових засідань 2 не відбулось у зв'язку із перебуванням судді у відпустці. Крім цього, по даному кримінальному провадженню обвинувачений неодноразово заявляв клопотання про відкладення розгляду справи, які були задоволені та розгляд провадження було відкладено. Також обвинувачений по цьому кримінальному провадженню 14.03.2018 року взагалі не з’явився в судове засідання, що стало підставою для відкладення розгляду провадження.

Кримінальне провадження  № 11-кп/790/153/18 (справа № 637/238/17) стосовно ОСОБА_1, обвинуваченого за ч.3 ст.185 КК України, надійшло до Апеляційного суду Харківської області 10.05.2017 року та станом на 01 липня 2018 року відкладалось 3 рази. Два рази підставами відкладення стали: відрядження головуючого судді (05.12.2017 року) та перебування судді у відпустці (26.04.2018).

Щодо кримінального провадження, за яким обвинувачений тримається під  вартою і рахується за Апеляційним судом Харківської області понад 6 місяців, то, як було зазначено вище, таке провадження лише одне (кримінальне провадження № 11-кп/790/68/18; справа № 554/7185/14-к).

Матеріали кримінального провадження № 11-кп/790/68/18 надійшли до суду 17.10.2016 року і перебували в провадженні у судді Глініна Б.В. Судовий розгляд відкладався 6 разів. Відповідно до Розпорядження Керівника апарата від 19.12.2017 року було проведено повторний автоматизований розподіл справи у зв’язку з  відсутністю судді Глініна Б.В.

Після цього кримінальне провадження, відповідного до автоматизованого розподілу справ, надійшло на розгляд до судді Савченко І.Б. На кінець звітного періоду кримінальне провадження не розглянуто. Колегія суддів вимушена відкладати розгляд провадження у зв’язку з клопотаннями, що надходили як від захисника, так і від обвинуваченого, і від прокурора про відкладення розгляду справи. 

 

 

  1. Проблеми, висновки та пропозиції.

 

Підводячи підсумки проведеного аналізу, щодо дотримання строків розгляду кримінальних проваджень (справ) Апеляційним судом Харківської області у І півріччі 2018 року, необхідно зазначити, що при розгляді кримінальних проваджень (справ) судді, дотримуються вимог процесуального законодавства, намагаючись забезпечити  повний, об'єктивний та всебічний розгляд справ, а наявність в провадженні суду справ, розгляд яких триває понад 1 рік, обґрунтовується об'єктивними чинниками.

При цьому існує ряд факторів, які перешкоджають суду оперативно розглянути кримінальні провадження. Однією із найважливіших причин тривалого розгляду кримінальних проваджень (прав) є несумлінне ставлення учасників процесу та їх представників до виконання покладених на них процесуальних обов'язків, навіть зловживання своїми процесуальними правами. Для організації своєчасного розгляду кримінальних проваджень суддями вживається ряд заходів. В Апеляційному суді Харківської області має місце перевірка судом поважності причин неявки в судове засідання захисників та відповідне реагування. Що стосується неявки обвинувачених в судові засідання без поважних причин, то судді у таких випадках застосовують примусові приводи, які однак, в деяких випадках, не виконуються або неналежне (несвоєчасно) виконуються органами внутрішніх справ.

Крім того, із проаналізованих матеріалів вбачається, що судді протягом першого півріччя 2018 року жодного разу не вжили заходів процесуального примусу в частині притягнення недобросовісних учасників судового розгляду до адміністративної відповідальності.

У деяких справах на оперативність розгляду впливає не проведення експертиз протягом тривалого часу. Попри намагання суддів узгодити строки їх проведення, експертні установи або взагалі не надають відповіді, або повідомляють про неможливість виконати такі експертизи у зв’язку зі значним навантаженням, а у деяких випадках експерти визначають занадто тривалі строки.

Проте, головним і надзвичайно важливим чинником порушення «розумності строків» розгляду кримінальних проваджень є надзвичайно велике навантаження на суддів внаслідок недоукомплектованості Апеляційного суду Харківської області суддівськими кадрами.

На даний час, судді Апеляційного суду Харківської області працюють з навантаженням при якому об’єктивно не можливо розглянути стільки справ, скільки знаходиться у них в провадженні.

Такий стан речей порушує принцип доступу до правосуддя в розумні строки, що передбачені нормами міжнародного та українського права.

На даному етапі, коли механізм реалізації принципу «розумності строків» є ще не досить напрацьованим, за доцільне буде перейняття досвіду Європейського суду з прав людини та приведення системи українського кримінального процесуального законодавства у відповідність із міжнародними стандартами, які визнані у всьому світі.

 

За результатами проведеного аналізу з метою покращення оперативності розгляду кримінальних проваджень за доцільне буде:

 -  постійно вивчати та аналізувати причини тривалого розгляду справ, здійснювати контроль за дотриманням суддями розумних строків розгляду проваджень. При цьому особливу увагу звертати на оперативність розгляду проваджень, по яким щодо підсудних обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а також справ щодо неповнолітніх;

-  суддям, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження, не розглянуті понад 1 рік, вжити усіх організаційних заходів для якісного та оперативного розгляду справ та усуненню   причин тяганини;

 - реагувати на кожен випадок невиконання судових доручень, постанов та ухвал суду про привід підсудних, свідків, потерпілих; зриви судових засідань з причин неявки представників обвинувачення та захисту, а також з вини конвойної служби;

- суддям звернути увагу на необхідність покращення якості розгляду кримінальних проваджень, з цією метою систематично вивчати зміни до законодавства.

 

Таким чином, вважаємо за необхідне:

  1. Обговорити матеріали аналізу із суддями судової палати з розгляду кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області.
  2. З метою покращення стану роботи - систематично здійснювати аналіз дотримання розумних строків розгляду кримінальних проваджень в Апеляційному суді Харківської області.

 

Узагальнення підготовлено Судовою палатою з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області за участю відділу Судової статистики та узагальнення судової практики.

 

Виконавці:

Заступник Голови Апеляційного

суду Харківської області                                                     О.Ю.Грошева

 

За участю відділу Статистики

та узагальнення судової практики                                    О.В. Луніної