flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок особистого прийому громадян у Харківському апеляційному суді

                                                                                                                                                           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказом голови

Харківського апеляційного

суду від 16.08.2023 № 05-03/34-од

 

 

 ПОРЯДОК

        особистого прийому громадян у Харківському апеляційному суді

 

 1.  Організація особистого прийому громадян у Харківському апеляційному суді здійснюється відповідно до вимог статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та інших законів, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення. З урахуванням особливої ролі судової влади в механізмі реалізації державної влади в Україні, правових засад її організації як самостійної незалежної гілки державної влади відповідно до статті 126 Конституції України, статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», європейських та міжнародних стандартів незалежності суддів у Харківському апеляційному суді забезпечується організація та проведення об’єктивного розгляду звернень громадян й особистого прийому громадян.
 2. З метою забезпечення незалежності суддів, неприпустимості непроцесуального впливу на суддю, ураховуючи вимоги чинного законодавства України та міжнародні стандарти незалежності суддів, зважаючи на положення статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», особистий прийом громадян у Харківському апеляційному суді  з питань організаційного забезпечення діяльності суду здійснює керівник апарату Харківського апеляційного суду та його заступники.
 3. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян керівником апарату Харківського апеляційного суду та його заступниками (далі – посадові особи).
 4. Посадові особи, здійснюючи прийом громадян, керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», Положенням про апарат Харківського апеляційного суду, цим Порядком.
 5. Особистий прийом громадян здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян.
 6. Графік особистого прийому громадян затверджує голова Харківського апеляційного суду своїм наказом.
 7. Графік та інформація про порядок особистого прийому громадян оприлюднюються на сайті та в приміщеннях Харківського апеляційного суду в доступних для вільного огляду місцях.
 8. Особистий прийом громадян здійснюють керівник апарату Харківського апеляційного суду та заступники керівника апарату суду – з питань організаційного забезпечення діяльності Харківського апеляційного суду.
 9. Питання, які вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються. Особистий прийом громадян не здійснюється з приводу розгляду конкретних судових справ, надання консультацій із правових питань.
 10. Під час особистого прийому громадян посадовою особою не  здійснюються:

 

 1. У разі відсутності керівника апарату суду особистий прийом громадян здійснює особа, яка виконує його обов’язки.
 2. Прийом громадян здійснюється в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом громадян, визначених абзацом п’ятим пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а саме: жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; інвалідів Великої Вітчизняної війни; Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.
 3. Запис на особистий прийом здійснюється в робочий час не пізніше ніж за один робочий день до дня прийому відповідною посадовою особою за номерами телефонів «Інформаційного центру суду», оприлюдненими на сайті Харківського апеляційного суду, чи шляхом подання звернення до Харківського апеляційного суду (у тому числі з використанням мережі Інтернет,  засобів електронного зв’язку):
 1. Запис на особистий прийом до керівника апарату Харківського апеляційного суду та заступників керівника апарату здійснює структурний підрозділ апарату суду, що відповідає за розгляд звернень (відділ забезпечення розгляду звернень громадян).
 2. Працівники Харківського апеляційного суду, що здійснюють запис (телефоном) на особистий прийом:
 1. Структурний підрозділ суду, який відповідає за розгляд звернень громадян, складає списки громадян, які мають бажання потрапити на особистий прийом, і надають інформацію стосовно порушених заявниками питань.

За день до прийому списки громадян, які мають бажання потрапити на особистий прийом,  і  відповідна інформація подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

 1. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:
 1. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.
 2. Іноземці та особи без громадянства користуються такими самими правами щодо особистого прийому, як і громадяни України.
 3. Громадянам з метою прийому необхідно прибувати до Харківського апеляційного суду завчасно з урахуванням порядку пропуску до його приміщень.
 4. Прийом громадян, які запізнилися, не здійснюється.
 5. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та в разі потреби – документ, що підтверджує його повноваження чи ступінь родинного зв’язку.

В особистому прийомі можуть брати участь: особи, які перебувають у родинних стосунках з громадянами; представники громадян чи юридичних осіб; представники трудового колективу; представники правозахисних організацій (особи та їх повноваження мають бути підтверджені відповідними документами).

 1. Під час проведення особистого прийому може бути присутній працівник структурного підрозділу, що відповідає за розгляд звернень. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
 2. Посадова особа під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 3. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в такому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь, про що зазначається на зверненні.
 4. Письмові та усні звернення, подані (у тому числі оформлені) під час особистого прийому відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», з резолюцією посадової особи передаються за належністю.
 5. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а в разі її відсутності – особи, яка виконує її обов’язки.
 6. Облік особистого прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідними структурними підрозділами, що відповідають за розгляд звернень.
 7. Структурний підрозділ, який відповідає за розгляд звернень громадян, веде журнал особистого прийому громадян у Харківському апеляційному суді, до якого вносяться такі відомості: дані про особу, присутню на особистому прийомі; короткий зміст порушеного питання; інформація про результати розгляду звернення, поданого на особистому прийомі.